Redaktionell fotografering.

Pressfoto | Redaktionell fotografering | Dokumentärfoto

Redaktionell fotografering

Högklassiga och berättande bilder som stöder och lyfter innehållet i artikeln eller reportaget i t.ex. kundtidningar, tidskrifter och andra publikationer. Söker ni en fotograf till ett längre samarbete eller endast ett enskilt jobb, ta kontakt så planerar vi ert kommande projekt! Lång erfarenhet och flexibel service.