Vasa stad – Siilolive

Kund
Vasa stad

Vad jag gjorde
Live streaming dygnet runt av då silorna revs i Vasa. Projektet varade fem månader.

År 
2023

Mera intresanta projekt