Vasa vatten

Kund
Vasa stad

Vad jag gjorde
Fotografering av Vasa vattens verksamhet

År 
2021

0K0A0005 Christoffer Björklund
0K0A0130 Christoffer Björklund
0K0A0249 Christoffer Björklund
0K0A0298 Christoffer Björklund
0K0A0369 Christoffer Björklund
DJI 0211 Christoffer Björklund
DJI 0562 Christoffer Björklund
DJI 0447 Christoffer Björklund
DJI 0545 Christoffer Björklund
DJI 0522 Christoffer Björklund

Mera intresanta projekt